Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Modlitba psa

Jednej se mnou laskavě, můj milovaný pane,
žádné srdce na světě není vděčnější za laskavost
než moje milující srdce.

Nesnaž se zlomit mou duši násilím,
já bych mezi ranami lízal tvé ruce.
Tvá trpělivost a porozumění mne rychleji
naučí dělat věci, které si přeješ.

Mluv se mnou často.
Tvůj hlas je pro mne nejsladší hudba na světě,
jak musíš vědět z divokého mávání mého ocasu
když zaslechnu tvoje kroky.

Když je chladno a mokro,
prosím nech mne uvnitř,
protože já jsem zdomácnělé zvíře,
které už není zvyklé na drsné podmínky.

A já nežádám větší výsadu
než čest sedět u Tvých nohou u rodinného krbu.
I kdybys neměl žádny domov,
raději bych Tě následoval přes led a sníh,
než odpočívat na nejměkčím polštáři
v nejteplejším domově na světě,
protože jsi můj Bůh a já Tě oddaně miluji.

Udržuj mou misku stále plnou čerstvé vody,
protože je Ti nemohu říct, že trpím žízní.
Krm mne kvalitním jídlem, abych byl pořád zdravý,
abych mohl dovádět, hrát si a plnit Tvé příkazy,
chodit vedle Tebe a být připravený a schopný
chránit tě svým životem, kdybys byl v ohrožení.

A milovaný pane, až přijde čas, kdy už nebudu zdravý
a nebudu mít radost ze života, nedávej mne od sebe pryč.
Raději mne drž jemně ve svých rukou
a dopřej mi milosrdný věčný odpočinek
a já odejdu s myšlenkou, že můj osud byl
nejbezpečnější ve Tvých rukou.

 

 

 

 

 

 

 

Modlitba koně

 

Nasyť mne, pane, napoj mne a dej mi čistou, prostornou stáj,

 

když zkončena je denní práce.

 

Mluv se mnou, neboť Tvůj hlas mi nahrazuje otěže.

 

Budeš-li ke mně laskavý, budu Ti sloužit s radostí

 

a najdeš místo v mém srdci.

 

Netrhej otěžemi, prosím, nesahej po biči, jdem-li kupředu.

 

Dej mi čas, abych pochopil Tvůj záměr.

 

Nebij mne, když Ti nerozumím.

 

Neměj mne za nepozorného, když nesplním Tvou vůli - možná,

 

že sedlo nebo podkovy nejsou v pořádku.

 

Neuvazuj mne příliš krátce a nestříhej mi ocas,

 

který je mou jedinou zbraní proti mouchám a komárům.

 

Až poznáš, že se mé dny krátí, až Ti již nebudu moci sloužit,

 

můj milovaný pane, nenech mne, prosím,

 

hladovět a mrznout a neprodávej mne.

 

Buď tak dobrotivý a připrav mi rychlou, milosrdnou smrt

 

a Bůh se Ti odmění zde i na věčnosti.